Zespół Szkół w Czudcu

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.zs-czudec.itl.pl

Misja szkoły

Szkoła przyjazna młodzieży,
otwarta na potrzeby środowiska,
szanująca tradycje,
wszechstronnie kształcąca,
uwzględniająca indywidualne cechy uczniów.
Przygotowująca do życia w społeczeństwie w oparciu o zasady humanizmu, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i sprawiedliwości