Zespół Szkół w Czudcu

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.zs-czudec.itl.pl

Wyróżnienia

W Zespole Szkół w Czudcu bardzo ważnym elementem kształcenia jest doskonalenie umiejętności zawodowych. Od października 2010 r. realizowane są 4-tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe dla kl. II i III techników w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, kucharz, kelner i technik budownictwa.


Praktyki te są realizowane i finansowane w ramach projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Praktyki odbywają się w hotelach i gospodarstwach agroturystycznych w Turyngii. Są realizowane zgodnie z obowiązującym programem dla danego zawodu, pod nadzorem pedagogicznym i merytorycznym. Projekt zakłada częściowe dofinansowanie do kosztów przejazdu. Pozostała część kosztów pokrywana jest ze środków na kształcenie zawodowe. Uczeń pokrywa tylko ubezpieczenie w kwocie 80 zł.


Korzyści płynące z tego faktu , że uczniowie odbywają praktyki zawodowe za granicą to:

- doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych,
- doskonalenie umiejętności i zasad komunikacji interpersonalnych,
- wyrównanie szans poszukiwania pracy na rynku państw Unii Europejskiej
- poznanie kultury, tradycji i zwyczajów innych narodów,
- zapoznanie się z wymaganiami pracodawców.
- wyjazdy na praktykę motywują uczniów do wzmożonego wysiłku, aby w efekcie końcowym otrzymać jak najlepszą ocenę za odbytą praktykę.


Każdy uczeń kończący praktykę otrzymuje dwujęzyczny Certyfikat oraz Europass Mobilności. Są to dokumenty, które potwierdzają umiejętności zawodowe i są respektowane we wszystkich państwach Unii Europejskiej.


Pobyt w otoczeniu ludzi sukcesu, aktywnych zawodowo również wpływa dodatkowo na zwiększenie mobilności zawodowej uczniów, jest bodźcem do zmiany sposobu myślenia o przyszłym życiu zawodowym. Na tych praktykach uczniowie poznają nowoczesne narzędzia pracy i technologię informacyjną.


W roku szkolnym 2010/2011 zagraniczną praktyką zawodową ukończyło 80 uczniów zaś na 3 kolejne lata planowane jest objęcie tym programem uczniów II i III klasy technikum we wszystkich zawodach.

 

www.pnwm.org

 

165 DSC_0100[1]